100 dienas bezmaksas atgriešanai
parādīt sīkāku informāciju
Bezmaksas piegāde
parādīt sīkāku informāciju

Garantija un sūdzības

Pērkot pie mums, varat būt droši, ka saņemat 100% oriģinālu produktu ar preču zīmēm.


Katram mūsu veikalā iegādātajam produktam ir 2 gadu garantija. Šis noteikums attiecas uz visu veikala piedāvājumu, ieskaitot akcijas laikā iegādātos produktus.

Sūdzība

SŪDZĪBAS VEIDLAPA IR PIEEJAMA LEJUPIELĀDEI ŠEIT

Pirms sūdzības iesniegšanas izvērtējiet produkta stāvokli un pārliecinieties, ka defekts nav radies nepareizas lietošanas vai kopšanas rezultātā.
Mēs velētos atzīt par pamatotām visas sūdzības, tomēr atsevišķos gadījumos nevaram to darīt. Mums ir nepieciešami pamatoti norādījumi, kas liecina par to, ka nepilnības izriet no ražotāja vainas.


Rīcības instrukcija

  1. Nosūtiet mums 2 fotoattēlus: bojātā produkta vispārējo attēlu un defekta attēlu, kā arī aizpildītu sūdzības veidlapu uz info@eapavi.lv.
  2. Par Reklamāciju nodaļā pieņemto lēmumu, pozitīvu vai negatīvu, attiecībā uz sūdzību un tās iespējamiem risinājumiem, pamatojoties uz produkta fotoattēliem un Jūsu aizpildīto sūdzības veidlapu, informēsim Jūs ar e-pasta starpniecību 15 darba dienu laikā. Atsevišķos gadījumos, ja sūdzības novērtējumam būs nepieciešama detalizētāka defekta apskate, lūgsim Jūs nosūtīt preci mums.
  3. Ja sūdzība tiks uzskatīta par pamatotu, mēs piedāvāsim:
    • preces cenas samazināšanu (Pircējs patur produktu);
    • pilnīgu produkta cenas atmaksu, produkta remontu vai apmaiņu (šajos gadījumos var pastāvēt nepieciešamība nosūtīt bojāto preci mums).
  4. Ja tiks pieņemts lēmums saistībā ar preces labošanu, salabotu produktu nosūtīsim Jums 30 dienu laikā no sūdzības saņemšanas brīža.
  5. Produkta nosūtīšanas mūsu Reklamācijas nodaļai nepieciešamības gadījumā - lūdzam rīkoties saskaņā ar atgriešanas procedūru. Atgriešanu ir iespējams veikt bez maksas, izmantojot mūsu piedāvātos atgriešanas veidus. Papildus sūtījumā kopā ar produktu ievietojiet izdrukātu sūdzības veidlapu, garantijas karti (ja tā tika piešķirta precei) un uz pakas uzrakstiet „REKLAMĀCIJA".