30 dienas bezmaksas atgriešanai
parādīt sīkāku informāciju
Piegāde no 0€
parādīt sīkāku informāciju

Zemāk izklāstīto noteikumu saturs ir pieejams PDF formātā. Bezmaksas programmu failu skatīšanai PDF formātā var lejupielādēt producenta mājaslapā.

 

JAUNUMU BIĻETENA PAKALPOJUMA NOTEIKUMI


  • I. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

   1. Jaunumu biļetena pakalpojuma noteikumi (turpmāk – „Noteikumi”) paredz detalizētus Jaunumu biļetena pakalpojuma sniegšanas noteikumus, ko veic MODIVO S.A ar galveno mītni Zielona Góra, ul. Nowy Kisielin - Naukowa 15, 66-002 Zielona Góra, reģistrēta Polijas uzņēmumu reģistrā ar numuru: 0000541722, nodokļu maksātāja identifikācijas numurs: 9291353356, PVN nodokļa maksātāja numurs: LV90011914188 (turpmāk – „Pakalpojuma sniedzējs”).
   2. Jaunumu biļetena pakalpojumu var izmantot fiziska persona vai juridiska persona, kas darbojas ar pilnvarnieka starpniecību, vai organizatoriska struktūrvienība bez juridiskās personas statusa, kurai likums piešķir tiesībspēju un rīcībspēju (turpmāk – „Pakalpojuma ņēmējs”).
   3. Jaunumu biļetena pakalpojuma izmantošanai Pakalpojuma ņēmēja gala ierīcei un IT sistēmai jāatbilst Interneta Veikala Noteikumos paredzētajām minimālajām tehniskajām prasībām.

  • II. JAUNUMU BIĻETENA PAKALPOJUMA LIETOŠANAS NOTEIKUMI

   1. Jaunumu biļetena pakalpojums, kas tiek sniegts pēc Pakalpojuma ņēmēja pieprasījuma, ietver komerciālu informāciju saistībā ar Pakalpojuma sniedzēja un Pakalpojuma sniedzēja partneru produktiem un pakalpojumiem (to aktuālais saraksts norādīts Interneta Veikalā), tostarp:
    • a.   īpašu informāciju par to aktuālajiem piedāvājumiem, akcijām, atlaidēm un mārketinga kampaņām Pakalpojuma ņēmējiem, kuri sniedza savu e-pasta adresi;
    • b. prejem kuponu vai piemērotu akciju piedāvājumu saņemšanu elektroniskā veidā attiecināmu uz Pakalpojuma ņēmējiem, kuri Pakalpojuma devējam sniedza datus, kas ietver to vārdu, uzvārdu, pilsētu, dzīvokļa numuru, pasta indeksu, pilsētu, valsti, kā arī noformēja pasūtījumu vai izveidoja kontu vietnē www.eapavi.lv (turpmāk – „Interneta Veikals”);
    • c. . uz Pakalpojuma ņēmēju attiecināmas informācijas par aktuālajiem piedāvājumiem, akcijām, atlaidēm un mārketinga kampaņām saņemšanu, ja Pakalpojuma ņēmējs sniedza Pakalpojuma devējam savu tālruņa numuru
   2. Jaunumu biļetena pakalpojuma izmantošana ir iespējama, ja Pakalpojumu ņēmējs:
    • a.  ir norādījis vismaz e-pasta adresi vai tālruņa numuru attiecīgajā Interneta Veikala laukā;
    • b. . ir apstiprinājis šos Noteikumus (tas ietver arī noklikšķināšanu uz aktivizācijas saites, kuru Pakalpojuma sniedzējs ir nosūtījis uz Klienta norādīto e-pasta adresi, ja šādai funkcijai tika nodrošināta piekļuve). Saite ir aktīva 7 dienu laikā no dienas, kad Pakalpojumu sniedzējs to ir nosūtījis. Ja šajā laikposmā nenotiek Noteikumu piekrišana, Jaunumu biļetena pakalpojuma process ir jāveic no jauna. Pakalpojuma sniedzējs var nodrošināt arī citus Noteikumu pieņemšanas veidus.
   3. 2a. Ja Noteikumi netiek pieņemti saskaņā ar II nodaļas 2. punkta b) apakšpunktu 5 dienu laikā no aktivizācijas saites nosūtīšanas dienas, Klientam var tikt nosūtīts atgādinājums par iespēju piekrist Noteikumiem.

   4. Jaunumu biļetena pakalpojums tiek sniegts nenoteiktu laiku.
   5. Pakalpojuma ņēmēja pienākums ir:
    • a. sniegt tikai patiesus, aktuālus un visus nepieciešamos datus Pakalpojuma sniedzējam;
    • b. nekavējoties aktualizēt Pakalpojuma sniedzējam nodotos datus.
    • c.  izmantot pakalpojumus tādā veidā, kas atbilst spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, nepārkāpj trešo personu tiesības, atbilst Noteikumiem un to piemērošanas praksei, kā arī vispārējiem tiesību principiem

  • III. PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA

   1. Pakalpojuma sniedzējs apstrādā Pakalpojuma ņēmēja personas datus kā personas datu pārzinis jaunumu biļetena nodrošināšanas nolūkā.
   2. Pakalpojumu sniedzējs, lai pasniegtu visiem Pakalpojuma ņēmējiem paredzētu reklāmu, piedāvājumu vai akciju (atlaižu) veidā, kas ir pielāgoti atbilstošā Pakalpojuma ņēmēja interesēm, var izmantot informāciju par konkrētas personas interesēm, piemēram, analizējot, cik bieži tiek apmeklēta Tīmekļa vietne, vai tiek iegādāti (vai rezervēti) produkti Pakalpojuma sniedzēja klātienes veikalos.
   3. Personas datu sniegšana no Pakalpojuma ņēmēja puses ir brīvprātīga, tomēr tā ir nepieciešama Jaunumu biļetena saņemšanas nolūkam.
   4. Pakalpojuma sniedzējs ļauj Pakalpojuma saņēmējiem izmantot Jaunumu biļetena pakalpojumu anonīmi situācijā, kad Pakalpojuma ņēmēja norādītā e-pasta adrese neļauj identificēt Pakalpojuma ņēmēju, bet Pakalpojuma ņēmējs nav sniedzis Pakalpojuma sniedzējam citus personas datus.
   5. Pakalpojuma ņēmējam ir tiesības uz piekļuvi saviem personas datiem, šo datu kopijas izsniegšanas, personas datu labošanu, apstrādes ierobežošanu vai savu datu dzēšanas pieprasīšanu, kā arī uz atteikšanos no Jaunumu biļetena, savu personas datu pārnešanu pie cita pārziņa, sūdzības iesniegšanu Datu valsts inspekcijai.
   6. Papildu informācija par personas datu aizsardzību ir ietverta pieejamā Tīmekļa vietnes ietvaros Privātuma Politika un Sīkfailu politika. Jūs varat sazināties ar mūsu datu aizsardzības speciālistu, izmantojot e-pastu: iod@modivo.com.

  • IV. SŪDZĪBU PROCEDŪRA

   1. Sūdzības, kas ir saistītas ar Jaunumu biļetena pakalpojuma sniegšanu, var iesniegt rakstveidā uz adresi ul. Nowy Kisielin -Naukowa 15, 66-002 Zielona Góra vai elektroniski uz elektroniskā pasta adresi: info@eapavi.lv.
   2. Pakalpojuma sniedzējs pieņem lēmumu attiecībā uz sūdzību nekavējoties, bet ne vēlāk kā 15 dienu laikā pēc tās iesniegšanas.
   3. Sūdzībā jānorada iesniedzēja vārdu un uzvārdu, kontaktinformāciju, kā arī sūdzību pamatojošu iemeslu aprakstu.
   4. Ne Pakalpojuma sniedzējs, ne viņa darbinieki vai pilnvarotie pārstāvji nav atbildīgi par Pakalpojuma ņēmēju, kas nav patērētāji, viņa darbiniekiem, līgumpartneriem, pilnvarotajiem pārstāvjiem jebkādiem zaudējumiem, tostarp atrauto peļņu, ja vien Pakalpojuma sniedzējs nav tīši nodarījis šos zaudējumus. Jebkurā gadījumā Pakalpojuma sniedzēja, viņa darbinieku, pilnvaroto pārstāvju atbildības noteikšana attiecībā uz Pakalpojuma ņēmēju, kas nav patērētājs, neskatoties uz tās juridisko pamatu, ir ierobežota līdz summai 250 EUR apmērā gan vienas, gan vairāku prasību ietvaros.

  • V. PAKALPOJUMA IZBEIGŠANA UN NOTEIKUMU GROZĪJUMI

   1. Pakalpojuma ņēmējs var jebkurā brīdī un bez iemesla norādīšanas atteikties no Jaunumu biļetena pakalpojuma, nospiežot uz deaktivācijas saites, kas ir iekļauta 1) katrā Pakalpojuma ņēmējam Jaunumu biļetena pakalpojuma ietvaros nosūtītajā e-pasta ziņojumā vai 2) noklikšķinot uz attiecīgas pogas Interneta Veikalā (saite uz to atrodama pirmajā ziņojumā, kas tika nosūtīts uz norādīto tālruņa numuru saistībā ar pierakstīšanos Jaunumu biļetena pakalpojumam). Ja lietotājs ir piekritis Jaunumu biļetena pakalpojumam, izmantojot SMS, lai atteiktos no pakalpojuma šajā apmērā, lietotājs var atsaukt savu piekrišanu patstāvīgi, izmantojot Konta iespējas vai sazinoties ar Klientu apkalpošanas biroju. Atteikšanās iepriekš norādītajā veidā no viena kanāla nenozīmē automātisku atrakstīšanos no cita Jaunumu biļetena pakalpojuma kanāla.
   2. Pakalpojuma sniedzējs atteikties sniegt Jaunumu biļetena pakalpojumu, par to paziņojot vienu mēnesi iepriekš, šādu iemeslu dēļ:
    • a. izmaiņas normatīvajos aktos, kas ietekmē Jaunumu biļetena pakalpojuma sniegšanu un/vai saņemšanu;
    • b.  pakalpojumu sniegšanas veida maiņa, kas notiek tehnoloģisku vai tehnisku iemeslu dēļ (piemēram, Noteikumos minēto tehnisko prasību atjaunināšana);
    • c.  grozījumi Interneta Veikala Noteikumos, kas ievieš jaunas, groza vai atceļ līdzšinējās funkcijas vai pakalpojumus.
   3. Pakalpojuma sniedzējs savu ziņojumu šīs daļas 2. punktā noteiktajā apmērā nosūta uz e-pasta adresi vai tālruņa numuru, kuru Pakalpojuma ņēmējs ir sniedzis, piesakoties Jaunumu biļetena pakalpojumam.
   4. Pakalpojuma sniedzējs var vienpusēji pārtraukt Pakalpojuma sniegšanu, par to paziņojot septiņas dienas iepriekš, vai atteikt tiesības uz Jaunumu biļetena pakalpojuma turpmāku izmantošanu, kā arī var pilnībā vai daļēji ierobežot piekļuvi saturam (Pakalpojuma sniedzēja intelektuālajam īpašumam) rupja Noteikumu pārkāpuma gadījumu, t.i., situācijās, kad Pakalpojuma ņēmējs (izsmeļošs uzskaitījums) pārkāpj Noteikumu otrās daļas 4. punkta c) apakšpunktu.
   5. Noteikumi ir uzskatāmi par tipveida līgumu Patērētāju tiesību aizsardzības likuma izpratnē.
   6. Pakalpojumu sniedzējs var grozīt šos Noteikumus, ja iestājas vismaz viens no šādiem svarīgiem iemesliem (izsmeļošs uzskaitījums):
    • a. izmaiņas normatīvajos aktos vai to interpretācijā, ko veikusi tiesa vai institūcija savās vadlīnijām, kas ietekmē Jaunumu biļetena pakalpojuma sniegšanu
    • b. pakalpojumu sniegšanas veida maiņa, kas notiek tehnisku vai tehnoloģisku (piemēram, Noteikumos minēto tehnisko prasību atjaunināšana) iemeslu dēļ;
    • c. .Jaunumu biļetena pakalpojuma tvēruma vai sniegšanas veida maiņa, Pakalpojuma sniedzējam ieviešot jaunus, modificējot vai atceļot līdzšinējās funkcijas vai pakalpojumus, kurus skar Noteikumi.
   7. Ja tiek veikti nozīmīgi grozījumi Noteikumos, Pakalpojumu sniedzējs aktuālo redakciju publicē Interneta Veikalā, kā arī nosūtot paziņojumu uz elektroniskā pasta adresi, kuru Pakalpojuma ņēmējs ir norādījis, reģistrējoties Jaunumu biļetena pakalpojumam, vai, nosūtot uz sniegto tālruņa numuru īsziņu ar saiti, kas ļauj iepazīties ar Noteikumu tekstu un to saglabāt.
   8. Noteikumu grozījumi stājas spēkā 14 dienu laikā pēc informācijas par izmaiņām nosūtīšanas dienas. Pakalpojuma ņēmējs var atteikties no Jaunumu biļetena pakalpojuma 14 dienu laikā no dienas, kad viņam tika paziņots par Noteikumu grozījumiem.

  • VI. NOBEIGUMA NOTEIKUMI

   1. Noteikumi ir publiski pieejami vietnē Jaunumu biļetena pakalpojuma noteikumi, un tie ir spēkā no 22.09.2023.
   2. Noteikumus regulē Latvijas Republikas normatīvie tiesību akti un domstarpības, kas starp pusēm rodas, vispirms risina sarunu ceļā, bet, ja tas nav iespējams, Latvijas Republikas tiesā atbilstoši piekritībai.

   Iepriekšējie noteikumi ir pieejami zemāk:

   - ir spēkā līdz 2023-09-21